Farabi – Mutluluğun Kazanılması

Farabi – Mutluluğun Kazanılması

İslam dünyasındaki adı ‘’İkinci Öğretmen’’ olan Farabi’nin Siyaset Felsefesi hakkındaki görüşlerine de değinilen Mutluluğun Kazanılması  Platon ve Aristoteles hakkında bilgi sahibi olanların daha iyi anlayabileceği bir kitaptır.

  • Mutluluk bir başka şeyin gerçekleştirilmesi için bir araç olarak istenmeyen, bizzat peşinden koşulan en üstün iyidir.
  • İnsanın mutluluğu, en üstün iyinin gerçekleştirilmesi, bilindiği gibi esas itibarıyla ahlakın alanına girer.
  • Başkalarının iyiliğini isteyen bir kimse, ya gerçekten iyidir veya aslında iyi ve erdemli olmamakla birlikte, iyiliğini istediği kişilerce iyi olduğu zannedilendir. Aynı şekilde, kendisi için gerçekten iyiyi isteyen kişinin, fikri açıdan değil, ahlaki karakter ve fiilleri bakımından iyi ve erdemli olması gerekir.
  • Nasıl ki bir aile reisi, o ev halkının karakterini şekillendirir ve onları eğitirse, çocuk ve gençlerin bakıcıları nasıl onların karakterini şekillendirir onları eğitirse, hükümdar da milletin karakterini şekillendirir ve onu eğitir.

Farabi. Mutluluğun Kazanılması. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir