Henry David Thoreau – Yürümek

Yürümek  Thoreau’nun Gezintiler adlı yapıtının üç denemesinden biridir.

Altını çizdiğim yerlerden bazıları şöyledir:

  • Muhtemelen, öyle günler gelecek ki doğa, üç-beş seçkinin ayrıcalıklı vakit geçirebileceği sözümona keyif alanlarına bölünecek; çitler artacak ve insanları umumi yollara hapsedecek başka mekanizmalar geliştirilecek, sonra bir de bakmışsınız ki Tanrı’nın toprakları üzerinde yürümek beyefendilerin hanelerini işgal etmek anlamına gelir.
  • İnsanın tarlası nasıl gübreye muhtaçsa, sağlığı için de kırlar, çayırlar bir ihtiyaçtır.
  • Tertemiz havayı solumak insanı dinçleştirir.
  • Ebu Musa’nın dediği gibi: ‘’Evde sakince oturmak göğün; dışarı çıkmaksa dünyanın kapısını aralar.’’
  • Doğa insan sanatına üstün gelir.

Thoreau, H. D. Yürümek. İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Marcus Aurelius – Kendime Düşünceler

‘’Stoacı İmparator’’, ‘’Filozof İmparator’’ gibi sıfatlarla anılan Marcus Aurelius, barışçı bir insan olmasına rağmen hükümdarlığının çoğunu seferde geçirdi. MS 169 yılı sonlarında Germen kavimlerine karşı düzenlenen bir sefer esnasında yazmaya başladığı Kendime Düşünceler, Stoacılık, özellikle de Roma Stoası açısından büyük bir öneme sahiptir.

Kitaptan altını çizdiğim yerlerden bazıları şöyledir:

  • Dışarıdan başına gelen herhangi bir olay mı üzüyor seni? İyi bir şey öğrenmek için kendine boş vakit yarat ve aylak aylak gezinmeye son ver.
  • Başkalarının verdiği imkanla ışık saçan biri olma, başkalarının yardımıyla elde edilecek sükunete ihtiyaç duyma. Özetle bir adamın kendi başına dik durması gerekir, dik tutulması değil.
  • Kesinlikle gerçekleştirmek istediğin şeyler için hızlan, boş umutları defet, eğer kendinle ilgiliysen, hala mümkünken kendi yardımına kendin koş.
  • İntikam almanın en iyi yolu intikam alınacak kişiye benzememektir.
  • Evlerin duvarlarıyla, dağlarla, başka sayısız şeylerle engellense de bir güneş ışığı vardır.

Aurelius, M. Kendime Düşünceler. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.