Marcus Aurelius – Yıldızların Örtüsü Yoktur

Marcus Aurelius’un  Düşünceler kitabından seçmelerle oluşturulan bu küçük kitap okunmaya değer bir başyapıt.

  • Kötülük nedir? Birçok kez gördüğün şeydir. Şunu aklından çıkarma: Olup biten her şey, birçok kez gördüğün bir şeydir. Nereye baksan hep aynı şeyleri göreceksin; antik tarih, daha sonraki çağların tarihi, yakın zamanın tarihi onlarla doludur; şimdi de kentlerimizi, evlerimizi onlar dolduruyor. Yeni olan hiçbir şey yok: Her şey kendini yineliyor ve hemen geçip gidiyor.
  • Hala kendine saygı duymuyorsun, mutluluğunun başkalarının ruhlarında olup bitenlere bağımlı olmasına izin veriyorsun.
  • Bir insanın değerinin, ilgi duyduğu şeylerin değeriyle ölçüldüğünü aklından çıkarma.

Aurelius, M. Yıldızların Örtüsü Yoktur. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.

Marcus Aurelius – Kendime Düşünceler

‘’Stoacı İmparator’’, ‘’Filozof İmparator’’ gibi sıfatlarla anılan Marcus Aurelius, barışçı bir insan olmasına rağmen hükümdarlığının çoğunu seferde geçirdi. MS 169 yılı sonlarında Germen kavimlerine karşı düzenlenen bir sefer esnasında yazmaya başladığı Kendime Düşünceler, Stoacılık, özellikle de Roma Stoası açısından büyük bir öneme sahiptir.

Kitaptan altını çizdiğim yerlerden bazıları şöyledir:

  • Dışarıdan başına gelen herhangi bir olay mı üzüyor seni? İyi bir şey öğrenmek için kendine boş vakit yarat ve aylak aylak gezinmeye son ver.
  • Başkalarının verdiği imkanla ışık saçan biri olma, başkalarının yardımıyla elde edilecek sükunete ihtiyaç duyma. Özetle bir adamın kendi başına dik durması gerekir, dik tutulması değil.
  • Kesinlikle gerçekleştirmek istediğin şeyler için hızlan, boş umutları defet, eğer kendinle ilgiliysen, hala mümkünken kendi yardımına kendin koş.
  • İntikam almanın en iyi yolu intikam alınacak kişiye benzememektir.
  • Evlerin duvarlarıyla, dağlarla, başka sayısız şeylerle engellense de bir güneş ışığı vardır.

Aurelius, M. Kendime Düşünceler. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.